A Pünkösd értelme – még ha nem is vagy hívő

Pünkösd a katolikus egyház 3 fő ünnepének egyike. A másik kettő a Karácsony és a Húsvét.

Pünkösd napján a Biblia szerint a két fő alak: Jézus és az Úr elküldte a harmadik “részét”, a Szentlelket az embereknek.

Bevezető: spirit: a szentlélek, avagy Isten szelleme – és a szellem Benned

A “szentlélek” a legtávolabbi és a leg-érthetetlenebb dolog – pedig közelibb, mint hinnéd. Hogyan? A szentlélek – vagy angolul holy spirit – az “eredeti” Bibliában (arámi) és a héber Bibliában is ruach ha-kodesh = Isten szelleme.

Hogy lehet ez a kb. ismeretlen-érthetetlen dolog közeli?

Úgy, hogy az “eredeti” keresztények (nem az egyház) ugyanarról beszéltek, mint ma azok, akik nem valamely valláshoz tartoznak, hanem “csak” spirituálisak. Ahol a spirit = szellem. Azt is mondják: az ember spirituális lény: azaz: ez a szellem a lényeg. Ennek a szellemnek van aztán – teste (azaz nem fordítva: nem, Te nem egy test vagy amiben ott a lélek és a szellem).

Szóval: ahogy az ős-kereszténységben, a spiritualitásban is ugyanaz a cél: meglátni a szellemet, a lelket – magadban. És örülni neki. És nem félni.

És innen már csak egy lépés: meglátni azt is: az Istenben levő szellem (spirit) ugyanaz, mint ami az emberben, Benned.

Ugyanazok vagyunk, mint Ő, csak nem látjuk.

(Hogy miért? A “bűneink” (Biblia) vagy a “tudatlanság” (Jóga szútrák) miatt – vájtfülűeknek: van tovább is: a legnagyobb (és nem megbocsájtható) bűn a kereszténységben a szentlélek káromlása, tagadása. Szóval: nem látni a (szent)lelket (magadban), tagadni azt. A teljesen más kultúrában más korban “összerakott” Jóga szútrák ugyanezt mondják – ők nem bűnként fogalmazzák meg, hanem a boldogtalanságod okaként. Ha kivesszük a kereszténységből az egyházakat – gyorsan eljutunk ugyanehhez az értelmezéshez. Hiszen a bűn hangoztatása és “használata” (ellened) “csak” egy eszköz az egyházaknak, hogy rájuk legyél utalva és hogy (régen) benszülötteket gyilkolászhassanak. De ennek kifejtése egy másik cikk témája lehetne).

Még valami: az Urat, Jézust és a Szentlelket együtt Szentháromságnak hívják. És azt állítják, hogy a Szentháromság egy.
Más szavakkal: azt állítják, hogy egy Isten van – és az Úr, Jézus és a Szentlélek az egyetlen Isten 3 arca. Azaz: a Szentlélek Istenben a szellem, Isten szelleme.

És akkor: mi a Pünkösd – és hogy kapcsolódik ez a fentiekhez? Miért számít ez minden ember számára?

Íme.

Pünkösd sztorija a Bibliában

Pünkösd a húsvét utáni 50. napon van (Húsvét ugyebár az, amikor Jézust keresztre feszítették és 3. napon feltámadott – vasárnap – ehhez képesti 7. vasárnap és az azt követő hétfő = 7×7 = 49 + 1 = 50). Görögül: pentecost.

Aznap az apostolok, Krisztus tanítványainak közösségével együtt, mintegy 120-an gyűltek össze „a felső szobába” egy épületben, amely a hagyomány szerint a Sion-hegyen található, ugyanott, ahol Jézus utolsó vacsorája volt.

Az összegyűltek dübörgést hallottak és fényvillanásokat láttak. Aztán más nyelveken beszéltek, amely nyilvános felzúdulást váltott ki: a városban erről utána sokan beszéltek.

Amit állít a Biblia: a Szentlélek szállt le rájuk.

Az eseményekről olvashatunk az Apostolok Cselekedetei 2:1-4 -ben a Bibliában:

Amikor eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”

Izgalmas, hogy nem csak egy-egy megfigyelő volt jelen, kb. 120-an látták, élték át ugyanazt.

Pünkösd és a Szentlélek?

Sok ember, aki már próbált pszichedelikumokat (pl részt vett ayahuasca-szertartásokon vagy LSD-utazáson), arról ír, hogy találkozik a “forrással” – ez szinte mindig nagy fény, fényfal.

Találkoztam ezzel a fallal én is. Határtalan volt, végtelen. Kis fényekből állt, mintha kis gyertyák lettek volna. Milliárdszor milliárd gyertya, vagy fénypont egymás felett-alatt-mellett egyetlen falként. Megérintettem ezt a falat. Energia szállt át belém a falból. És azonnal megértettem, hogy mindannyiunknak van kapcsolata ehhez a falhoz. Ez az a fal, ahonnan mindannyian jövünk és majd visszamegyünk. Ez a “forrás”.

Megjegyzés: egy ilyen utazás során egyszerűen csak megérted a dolgokat, hirtelen “beeesnek” az elmédbe. Történetem még izgalmasabb, valószínűleg minden képzeletet felülmúl. Legalább 3 hollywoodi Oscart érne. Nem viccelek. De ez egy másik történet. Jogi nyilatkozat (:) : nem, ezen tapasztalataim előtt soha nem olvastam, nem hallottam erről a falról. Aztán a tripen egyszer csak ott volt. Megérintettem. Utólag, a ceremónia után kezdtem utánanézni – és igen: több 100 cikk ír hasonló tapasztalatokról.

Megértettem azt is, hogy ez a fal egy energiafal. És azonnal megértettem, hogy amikor az emberről van szó, az emberek között ez az energia a szeretet.

Most már tudod, mi a Szentlélek.

Végső formájában ez a fal az: a korlátlan energia, ami mindannyiunk számára elérhető. Az emberek között ez a szeret.

Meg lehet érteni, miért hangsúlyozta Jézus ilyen gyakran a szeretetet. Volt kapcsolata a falhoz, tudta, hogy ugyanolyan fontos mint Isten maga – és a fal – Isten része.

Egyébként: neked is van kapcsolatod ehhez a falhoz. Mindenkinek közülünk. Energiát nyerhetsz ebből a falból, bármikor.

Nem kell imádkoznod, hogy megszerezd. Neked is ott van. És ezt az energiát aztán szereteten keresztül oszthatod meg másokkal.

A Moola mantra és a Szentlélek

Pszichedelikus utam során rengeteg zene szólt. Az egyik a Moola (= Hari Om Tat Sat) mantra volt. Beleszerettem.

Először beleszerettem, utána megkerestem, mit is jelent. Ezt találtam:

A kapcsolódó idézet a cikkből:

Ugyanilyen módon létezik egy hatalmas láthatatlan erő. Senki sem látja és senki sem látta néhány ember kivételével, akiket avatároknak hívunk.

A megnyilvánult valóságot, ezt a világot a „Hari” mantra jeleníti meg. Az „Óm” a nem megnyilvánult valóság; az abszolút, a végső valóság nem látott, láthatatlan, nem teremtett vetülete. Így tehát a „Hari Óm Tat Szat” az jelenti „Az az Igazság”. Az, amit a szememmel látok és az, ami a szemeimen túl van ugyanaz, nem különböznek. A teremtő és a teremtett világ nem kettő. A teremtő nem megteremtette a világot, hanem megnyilvánult, avagy magát transzformálta át a teremtett világgá.

Szóval a legnépszerűbb mantrák egyike, a Moola Mantra is erről a láthatatlan erőről szól. A sorok között olvasva, megértve ami ott van: kultúráktól, vallásoktól függetlenül a spirituális ember: ugyanazt látja, érzékeli. Csak másképp írja le – a(z egyébként) leírhatatlant.

Ez a Szentlélek.

Amit Indiában a legnépszerűbb mantrák egyikében örökítettek meg – és az apostolok is megélték (akik amúgy: az indiai “definíció” szerint ők is: “avatárok” voltak).

Na –  most már tudod.

Making sense of Whitsunday (Pentecost)
– even if you are a non-believer

(magyarhoz görgess fel!)

Understanding Whitsunday

Disclaimer: things you read here may be strange or mind-blowing at first. But read on. The world is more simple than you thought. Some strange events just – happened. You may say they who wrote them down were crazy. But what if not?

Whitsunday is one of the 3 main festivals of the Catholic Church, with the other two being Christmas and Easter. So it shows its importance.

There is even more to it: according to the Bible on Whitsunday the two main figures: Jesus and the Lord sent its 3rd “element”: the Holy Spirit to humans.

These together: the Lord, Jesus and the Holy Spirit are called the Trinity. And they claim the Trinity is one. In other words: they claim that there is one God and the Lord, Jesus and the Holy Spirit are 3 faces of one God.

Still Whitsunday and the Holy Spirit is probably the hardest to understand festivities and subjects of all. What happened then? And why does it matter to all humans?

It is easy to understand Whitsunday.

Let me explain.

Whitsunday (Pentecost) in the Bible

Pentecost is on the 50th day after Easter (Easter is when Jesus died on the cross).

That day the Apostles, together with the community of Christ’s disciples, approximately 120 people gathered “into an upper room” in a building that tradition locates on Mount Zion, in the same room where Jesus had eaten His Last Supper earlier on.

Then they heard roaring sounds and light flashes descended on them. Then they could talk other languages that caused some public uproar.

It is said that what descended on them was the Holy Spirit.

The events are described in Acts 2:1-4:

“And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.”

So there were people who spoke in other languages than the ones they had previously known.

These events are exciting since some 120 people witnessed them. You may think they all are liars – but 120 is quite a high number.

Pentecost (Whitsunday) and the Holy Spirit?

Many people who experienced psychedelics (in ayahuasca ceremonies or experienced LSD trips) write about meeting the “source” – it is almost always some big light, a light wall.

My experience was like this:

I met this wall, as well. It was limitless, infinite. Made up of small lights, like small candles. Billions, Trillions of them. I touched this wall. And understood that all of us has a connection to this wall. That is the wall we are all coming from and going to go back when we die. That is the “source”.

Note: during such a trip you just simply understand things, all of a sudden, answers “drop into” your mind. My story is even more exciting, possibly beyond all imaginations. It would worth at least 3 Hollywood Oscars. I am not kidding. But that is another story. Disclaimer: no I had not read about that wall before. Never. And during my trip – it was just there. I touched it.  In hindsight, after the ceremony I started to look it up, what that wall could have been – and there was it: 100’s of articles about very similar experience.

I understood, as well, that this wall was an energy wall. And I understood immediately that when it comes to humans energy translates to love. So we all get unlimited energy from this wall and we can give it in the form of love to others.

So: now we know what the Holy Spirit is: it is that wall. 

It is, in its final form, unlimited energy that is available in abundance, accessible to all of us. Amongst humans it is translated into love. One can understand why Jesus emphasized love so often. He had known we have connection to this wall. 

By the way: you do have a connection to this wall, as well. All of us. You can get energy from this wall, at any time.

You need not to pray to get it. It is just there for you. And you can distribute this energy to others.

The Moola mantra and the Holy Spirit

During my psychedelic trip there were plenty of music played. One of them was the Moola (=Hari Om Tat Sat) mantra. I fell in love with it.

I fell in love with the song first, then I checked out the meaning after my trip.

A nice explanation of this simple mantra is here:

http://www.yogamag.net/archives/2000s/2007/haug07/hots.html

1 minutes to read – what applies to this topic:

“In the same way, there is a great invisible force. Nobody can see it and nobody has seen it, except for a few people who we call avataras.

The manifest reality, this world, is represented by the mantra ‘Hari’. ‘Om’ is the unmanifest reality, the unseen, invisible, uncreated aspect of the absolute. So, ‘Hari Om Tat Sat’ means ‘That is Truth’. That which I see with my eyes and that which is beyond my eyes are both the same, not different. The creator and the creation are not two. The creator has not created creation, but has manifested or transformed himself into creation.

So one of the most favorite mantras of all, the Moola mantra is talking about this “great invisible force”.

That is the Holy Spirit. Now you know.